ชาวประมงป่าตองจับปลาได้กว่า 600 โล ทะเลป่าตอง

ชาวประมงป่าตองจับปลาได้กว่า 600 โล ทะเลป่าตอง ยังอุดมสมบูรณ์ อวนล้อมจับปลาครั้งเดียว ได้ทั้งปลาแป้น ปลากะมง และปลาชนิดอื่น รวม 600 กก. สร้างรายได้ให้ชาวประมงได้เป็นอย่างดี

นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา ทวีเมือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านป่าตอง ตำบลกะทู้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้ร่วมกับกลุ่มพี่น้องประมงพื้นบ้านออกทำการประมงอวนล้อมจับปลา

ผลจากการลงพื้นที่พบว่า ทะเลหาดป่าตองยังคงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ในการทำการประมงในครั้งนี้สามารถจับสัตว์น้ำเฉพาะกลุ่มปลาแป้น, ปลากะมง และปลาอื่นๆ จำนวน 600 กิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจากภาครัฐ และพี่น้องชาวประมงในพื้นที่

Subscribe