ชาวภูเก็ตเข้าวัดทำบุญสารทเดือนสิบกันคึกคัก

ชาวภูเก็ตเข้าวัดทำบุญสารทเดือนสิบกันคึกคัก ขณะที่ “วัดขจรรังสรรค์” จ.ภูเก็ต จัดทำหุ่นเปรตไว้คอยเตือนใจให้คนทำแต่ความดี ละเว้นการทำชั่ว

ผู้สื่อรายงานบรรยากาศ ที่ วัดขจรรังสรรค์ หรือที่ชาวภูเก็ตเรียกว่า วัดเหนือ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้มีพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและประชาชนบางส่วนไม่ได้เดินทางกลับต่างจังหวัด เดินทางมาร่วมตักบาตร และนำขนมเดือนสิบชนิดต่างๆ ทั้งขนมลา ข้าวพอง ผลไม้ มาทำบุญรำลึกถึงปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษ เนื่องในวันสารทเดือนสิบเป็นจำนวนมาก

โดยปีนี้ทางวัดได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เดินทางมาทำบุญพร้อมลูกหลาน นอกจากนี้ ทางวัดยังได้มีการจัดวางหุ่นผีเปรตทั้งขนาดใหญ่และเล็กจำนวน กว่า 15 ตัว เพื่อสอนเด็กๆ และเป็นเครื่องเตือนใจผู้คนทุกเพศวัยที่เข้ามาทำบุญให้พึงระลึกถึงบาปบุญคุณโทษที่กระทำ และให้พึงสร้างกรรมดีชดใช้สิ่งที่ผิดพลาดในอดีต

โดยหุ่นเปรตแต่ละตัวมีอากัปกิริยาที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิดของกรรมที่กระทำ เช่น ตัวสูง ลิ้นห้อยยาว ตาโบ๋ มีหัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ บางตัวถูกทรมานด้วยอาวุธแหลมคมอย่างน่าหวาดเสียว เช่น อยู่ในกระทะทองแดง เป็นต้น ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างให้ความสนใจถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนทั้งหมดจะร่วมฟังธรรมจากพระสงฆ์ และร่วมสวดมนต์ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลภายในศาลาอเนกประสงค์

Subscribe