ช่วยเหลือเรือเสียกลางทะเล จังหวัดภูเก็ต

ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้รับการประสานจาก ศูนย์ภููเก็ต VTMS เจ้าท่าภูมิภาค 5 ภูเก็ต ว่าได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุ VHF ช่อง 16 มีเรือเครื่องยนต์เสียอยู่บริเวณเกาะรังใหญ่ ชื่อเรือ โอเวอร์บลู(OVERBLUE)

เบื้องต้น ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้ติดต่อกลับไปยังศูนย์ VTMS ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรือลอยลำอยู่ ไม่สามารถทอดสมอได้ และเรือไม่ได้เปิดสัญญาณ AIS จึงไม่ทราบตำบลที่แน่นอน การติดต่อทางวิทยุขาดๆ หายๆ เสียงเรียกจากวิทยุเป็นคนไทย

ต่อมาเวลา 18.50 ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจาก นายสรายุทธ พันธ์ทิพย์ กัปตันเรือ OVERBLUE ว่าขณะนี้เรือลอยลำอยู่ห่างเกาะรังใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 0.5 ไมล์ทะเล พิกัด แลต 07 องศา 57.302 ลิปดาเหนือ ลอง 98 องศา 26.489 ลิปดาตะวันออก บนเรือมีลูกเรือ 3 คน

ศปก.ศรชล.ภาค 3 จึงได้ประสาน หมวดเรือ ศรชล.ภาค 3 โดย หมวดเรือ ศรชล.ภาค 3 ได้ประสาน ทรภ.3 พิจารณาจัดเรือให้ความช่วยเหลือ ทรภ.3 จัด ร.ล.ปันหยี ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ เข้าให้ความช่วยเหลือเวลา 21.30 ร.ล.ปันหยี ได้ทำการช่วยเหลือเรือลำดังกล่าวเรียบร้อย โดยการพ่วงจูงทางท้ายและลากเรือเข้าฝั่ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

//ศปก.ศรชล.ภาค 3

#ศรชลภาค3

#ศรชล

Subscribe