ช่วยเหลือแรงงานชาวภูเก็ตที่ได้ผลกระทบจากไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ล่าสุดเดินทางกลับถึงภูเก็ตอย่างปลอดภัย

จังหวัดภูเก็ตอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือแรงงานชาวภูเก็ตที่ได้ผลกระทบจากไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ล่าสุดเดินทางกลับถึงภูเก็ตอย่างปลอดภัย

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ภูเก็ต และพม. เพื่อรับและสร้างขวัญกำลังใจให้ นายนัฐพร หงส์สาและแม่ ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล

นายนัฐพร หงส์สา เป็นคนจังหวัดภูเก็ต อยู่บ้านเลขที่ 10 ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ที่ได้รับผลกระทบจากยิงจรวดเข้ามายังพื้นที่ใกล้เคียงกับฉนวนกาชา ในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอสโดยตรงแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวน 10 คน ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย 1 คน คือ นายนัฐพร หงส์สา เดินทางกลับมาถึงวันที่ 20 ตค.2566 จำนวน 1 คนที่เหลือส่วนใหญ่ยังไม่ขอกลับประเทศไทย เนื่องจากยังปลอดภัยดี

การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อเร่งช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด เพื่อเร่งช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้

Subscribe