ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในผับ

อ.กะทู้ร่วมกับทม.ป่าตอง ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในผับ ซอยบางลา ป่าตอง

ที่ ร้านอิลลูชั่น ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อำเภอกะทู้ ประจำปี 2565 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ชมรมผู้ประกอบการการหาดป่าตอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการร้านเมาท์เท่น บี ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เข้าใช้บริการเสียชีวิต 19 รายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวจังหวัดภูเก็ต จึงสั่งการให้อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบได้ซักซ้อมมาตรการป้องกันอัคคีภัย ทั้งในส่วนของตัวอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคาร ที่ใช้เพื่อประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ.2555 ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกรณีของร้านเมาท์เท่น บี และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากอัคคีภัย สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้ประชาชน รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น อำเภอกะทู้และเทศบาลเมืองป่าตองจึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟดังกล่าวขึ้น

โดยการสมมุติมีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านดังกล่าว มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย รวมทั้งได้อพยพคนของออกมาจนหมดและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล จากนั้นนักพจญเพลิงได้เร่งฉีดนำ้สกัดเพลิงจนเพลิงสงบ

ด้าน นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาอัคคีภัยไม่ว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือจากการกระทำของมนุษย์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ มีอาคาร ห้างร้าน ให้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้อำเภอกะทู้ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอุบัติภัยต่างๆ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอยู่เป็นประจำในการรณรงค์ แก้ไข ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างทัศนคติหรือสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป