ดร.ชานดอร์ ชิโพร(H.E. Mr. Sandor Sipos) เอกครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดสถานกงสุลฮังการี จังหวัดภูเก็ต

ดร.ชานดอร์ ชิโพร(H.E. Mr. Sandor Sipos) เอกครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดสถานกงสุลฮังการี จังหวัดภูเก็ต

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่ารารการจังหวัดภูเก็ต และดร.ชานดอร์ ชิโพร(H.E. Mr. Sandor Sipos) เอกครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย ได้เป็นประธานร่วมในพีธีเปิดสถานกงสุลฮังการีประจำประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารเจ.ดี พูลส์ เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับ สถานกงสุลฮังการี จังหวัดภูเก็ต มีเขตกงสุลครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย ออกอนุมัติบัตรรับรองให้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดภูเก็ต รับมอบหมายภารกิจช่วยดูแลพลเมืองชาวฮังการีที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ มีหน้าที่ให้ข้อมูลและหาความร่วมมือทางธุรกิจแก่บริษัทฮังการีที่ต้องการมาลงทุนในประเทศไทย เป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับฮังการี

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช กงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ประเทศไทยกับฮังการีมีความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ โดยจะครบรอบ 51 ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวฮังการีเดินทางมาไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2566 มีชาวฮังการีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกือบ 28,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อย ส่วนชาวไทยเดินทางไปเที่ยวฮังการีประมาณ 9,400 คนต่อปี ขณะเดียวกันไทยและฮังการีถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างยาวนาน ฮังการีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 11 ของไทยในสหภาพยุโรปและเป็นคู่ค้าอันดับที่ 51 ของไทยในตลาดโลก โดยไทย-ฮังการีมีมูลค่าการค้ารวมในปี 2566 ประมาณ 7 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 27,720 ล้านบาท)

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ชานดอร์ ชิโพช เอกอัครราชทูตฮังการี และนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช กงสุลกิตติมศักดิ์ ฮังการี ณ จังหวัดภูเก็ต ได้ทำการมอบโต๊ะกีฬาเทคบอล (Teq ball) จำนวน 15 ตัวให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการส่งเสรืมกีฬาเทคบอลในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป

อย่างไรก็ตาม ประเทศฮังการีเป็นผู้ริเริ่มกีฬเทคบอล ในปี 2557 และในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฮังการี ทางสถานทูตฮังการีประจำประเทศไทยจึงให้การสนับสนุนกีฬาเทคบอลโดยมอบโต๊ะกีฬาเทคบอลแก่กรมพลศึกษาจำนวน 1 12 ตัวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเชื่อว่ามีส่วนช่วยให้นักกีฬไทยได้ฝึกซ้อมจนได้เป็นแซมป์โลกเทคบอลเมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมาและช่วยสร้างความนิยมต่อกีฬเทคบอลในภูเก็ต ประเทศไทยต่อไป

Subscribe