ดีเอสไอ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจยึดคืนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน บริเวณโดยรอบวิทยาลัยเทคนิคถลาง

ดีเอสไอ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจยึดคืนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน บริเวณโดยรอบวิทยาลัยเทคนิคถลาง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 59/2564 ดำเนินการเข้าตรวจยึดพื้นที่เกิดเหตุ และให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดี กรณี วิทยาลัยเทคนิคถลางร้องเรียนกล่าวหาว่า มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน ที่วิทยาลัยเทคนิคถลางได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน

คณะพนักงานสอบสวนคดีเศษ นำโดย พันตำรวจตรี นิมิตร พรหมมา รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภูรินท์พัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2 นายเจตนา เหมมุน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการข่าว และคณะฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า ภก.1 (ถลาง) หัวหน้าส่วนป่าบางขนุน โดยมีตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคถลางเข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าตรวจยึดพื้นที่เกิดเหตุ มีลักษณะการบุกรุกยึดถือครอบครองป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนโดยมิชอบ และมีข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในการใช้ที่ดินกับวิทยาลัยเทคนิคถลาง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 120 ไร่ โดยได้มีการจับค่าพิกัดตามแผนที่รูปแปลงที่จัดทำโดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแล้ว

โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป