ตม.ภูเก็ต ปฏิบัติการเชิงรุกต่อวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวที่กักตัวถึงโรงแรมที่พัก

ตม.ภูเก็ต ปฏิบัติการเชิงรุกต่อวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวที่กักตัวถึงโรงแรมที่พัก เป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นและดูแลนักท่องเที่ยวพ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต เปิดเผยว่า ภาพรวมใน ขณะนี้เชื้อโอมิครอนยังมีการแพร่ระบาดในต่างประเทศค่อนข้างสูง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บางส่วนอาจเป็นพาหะนำเชื้อเข้ามา แต่จังหวัดภูเก็ตมีระบบการคัดกรองตั้งแต่ Day 0 คือที่สนามบิน ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปตามปกติ และด้วยระบบแซนด์บ็อกซ์ ที่มีการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในระยะ Day 5 หรือ Day 6 และส่วนใหญ่จะมีผลการตรวจที่ออกมาว่า นักท่องเที่ยวมีเชื้อเป็นบวก จึงต้องถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนรักษาตามมาตรการสาธารณสุข ด้วยการกักตัวในระบบ HQ หรือ HRC แต่ระหว่างการกักตัวระยะเวลาวีซ่าของนักท่องเที่ยวอาจใกล้หมดอายุ และไม่สามารถเดินทางไปต่อวีซ่าได้ด้วยตัวเองดังนั้น ตม.ภูเก็ต จึงออกปฏิบัติการเชิงรุกบริการต่อวีซ่า ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่พักที่นักท่องเที่ยวเข้ากักตัว โดยระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการดูแลนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อและเข้าพักตามระบบสาธารณสุขยังโรงแรมต่างๆ กว่า 200 ราย รวมทั้งเจรจาชี้แจงนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจภาพรวมว่า เมื่อติดเชื้อแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร มากกว่า 30 ราย ถือเป็นการดูแล อำนวยความสะดวกและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย