ตม.ภูเก็ต ร่วมกงสุลอินโดนีเซีย และ ด่านตม.ทอ.ภูเก็ต ส่งตัวชาวอินโดนีเซียกลับภูมิลำเนา

พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ คุณนูงนุง นูร์วุลัน (กงสุลฝ่ายพิธีการกงสุล) สถานกงสุลอินโดนีเซีย เพื่อประสานการนำตัวชาวอินโดนีเซีย จำนวน 28 ราย ซึ่งถูกดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พ.ศ.2564 ส่งกลับไปออกนอกราชอาณาจักร โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลอินโดนีเซีย ในการดำเนินการออกหนังสือเดินทางชั่วคราว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการเดินทางให้แก่ชาวอินโดนีเซียที่รอการส่งกลับออกไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการของสาธารณสุขต่อมาวันนี้ 27 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกงสุลฝ่ายพิธีการกงสุล สถานกงสุลอินโดนีเซีย และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตได้ส่งตัวชาวอินโดนีเซียทั้ง 28 ราย กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว