ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องเล่นของสนามเด็กเล่นของเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ตำรวจกองบังคับการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กก.5 บก. ป.ป.ป.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องเล่นของสนามเด็กเล่นของเทศบาลตำบลเชิงทะเล

พ.ต.อ. ดร.สมศักดิ์ เนียมเล็ก ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผกก.5 บก. ป.ป.ป.) ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเชิงทะเล และสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังได้รับคำสั่งจาก พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้ตรวจสอบกรณีที่มีสื่อโซเซียล “ปฎิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” นำเสนอข้อมูลและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องเล่นของสนามเด็กเล่นทั้งสองแห่งของเทศบาลตำบลเชิงทะเล อาทิ ฉลามหัวค้อนสปริง ราคาตัวละ 65,000 บาท, หอคู่อุโมงค์สไลด์ผจญภัย ราคา 870,500 บาท เป็นต้น เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินจริง โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษา และกองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเลนำตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในเบื้องต้น

โดยก็ตามก่อนการลงพื้นที่สนามเด็กเล่นทั้งสองแห่งนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ป.ป.ป. ได้เข้าพบ นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเบื้องต้น โดยประเด็นที่มีการตรวจสอบนั้น เน้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างว่า เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไร, มีการสอบราคากลางก่อนหรือไม่, มีผู้ซื้อซองประมูลและยื่นซองประมูลกี่ราย นอกจากนี้ในห้วงที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2558 นั้น มีบริษัทที่ทำการผลิตเครื่องเล่นดังกล่าวกี่ราย และที่สำคัญ คือ ราคาของเครื่องเล่นที่จัดซื้อนั้นคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร เพราะในห้วงดังกล่าวการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆไมว่าจะเป็น กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( ป.ป.ป.) , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ กรรมการกำหนดราคากลาง, คณะกรรมการตรวจรับ, ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น, บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่อไป

Subscribe