ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ส่วนบุคคล เข้าไปรับผู้โดยสารและมีบุคคลพูดจาในลักษณะห้ามมิให้มารับผู้โดยสารในพื้นที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้ประสานกับตำรวจภูธรเชิงทะเลลงพื้นบริเวณร้านแห่งหนึ่งหน้าหาดบางเทา เขตพื้นที่เชิงทะเล เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ส่วนบุคคล เข้าไปรับผู้โดยสารและมีบุคคลพูดจาในลักษณะห้ามมิให้มารับผู้โดยสารในพื้นที่

ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ บริเวณร้านแห่งหนึ่งหน้าหาดบางเทา เขตพื้นที่เชิงทะเล มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล เข้าไปรับผู้โดยสารและมีบุคคลพูดจาในลักษณะห้ามมิให้มารับผู้โดยสารในพื้นที่ดังกล่าว นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้ประสานกับตำรวจภูธรเชิงทะเลลงพื้นบริเวณร้านที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นกลุ่มผู้ขับรถบริเวณดังกล่าวได้แจ้งว่าพบรถยนต์ส่วนบุคคลคันดังกล่าวเข้ามาวิ่งให้บริการรับผู้โดยสารผ่านแอ็ปพลิเคชั่น grap แต่ไม่เห็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นรถรับจ้างผ่านแอ็ปพลิเคชั่น จึงเข้าใจว่าเป็นรถที่ไม่ถูกต้อง (รถป้ายดำ) วิ่งมาให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสาร และได้มีการโต้เถียงกันตามที่ปรากฏตามข่าว

โดยเบื้องต้น พ.ต.ท. สุธรรม รัตน์สว่างวงศ์ รอง ผกก.ป.สภเชิงทะเล ได้ประสานกับ นายวีระยุทธ แก้วพันธ์ เจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ขฉ 2093 ภูเก็ต ซึ่งเป็นคู่กรณี เพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดเป็นข่าวดังกล่าวแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงประสานกับตำรวจพื้นที่เพื่อเชิญตัวมาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หากประสานกับทางนายวีระยุทธได้แล้ว ก็จะเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง ณ สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล และจะประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Subscribe