ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต โดย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายเจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 3-3 ภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ เครื่องชั่ง และสินค้าหีบห่อ ฉลากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ และวันหมดอายุ สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกระเช้าของขวัญ และการโฆษณาแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2566

ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อชุดกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง โดยดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 1.ห้างซุปเปอร์ชีป (สาขาใหญ่) 2.ห้างแมคโคร สาขาภูเก็ต 3.ห้างเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาภูเก็ต และร้านค้าทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

พบว่าสถานการณ์ด้านปริมาณยังคงมีสินค้าวางจำหน่ายอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยกระแสนิยมซื้อในปีนี้เน้นไปที่กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ผู้บริโภคนิยมซื้อกระเช้าของขวัญราคาเริ่มต้นโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 299 บาท – 999 บาท ซึ่งได้มีมาตรการรองรับสำหรับผู้บริโภคท่านใดที่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับสินค้าสามารถแจ้ง ณ จุดจำหน่ายได้ทันที ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย แสดงรายละเอียดอายุสินค้าประกอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ได้กำชับและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก รวมถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

Subscribe