ตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (กกต.ภูเก็ต) นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 3- 7 เมษายนนี้ ซึ่งกำหนดใช้ห้องประชุมชั้น 1 หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยมีความพร้อมทุกด้าน

อย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 เรื่อง คือ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 45 และ 46 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้สมัครต้องเตรียมมาให้ครบถ้วนทุกรายการ หากไม่ครบถ้วนต้องให้กลับไปเตรียมมาให้พร้อม และให้มาสมัครใหม่ ซึ่งการตรวจเอกสารหลักฐานคุณสมบัติของฝ่ายรับสมัครเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งเท่านั้น หากผู้สมัครคนใดเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีลักษณะต้องห้าม จะมีบทลงโทษตามกฎหมายมาตรา 151 หากได้รับเลือกตั้ง ส.ส. ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของกองเชียร์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถมาสถานที่รับสมัครได้ แต่สิ่งที่ห่วงใยเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้ว ต้องระมัดระวังการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 73(3) ห้ามจัดให้มีงานรื่นเริงหรือมหรสพ หรือเมื่อได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วให้งดการกระทำเหล่านี้

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต จะมี ส.ส.ได้ทั้งหมด 3 คน ใน 3 เขตเลือกตั้ง และมีจำนวนราษฎร 417,891 คน เฉลี่ยจำนวนราษฎร 139,297 คน ต่อ ส.ส. 1 คน สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองภูเก็ต เฉพาะตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ ตำบลรัษฎา และตำบลเกาะแก้ว จำนวนราษฎร 141,389 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองภูเก็ต ยกเว้น ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ ตำบลรัษฎาและตำบลเกาะแก้ว และรวมอำเภอกะทู้ เฉพาะตำบลกะทู้ จำนวนราษฎร 137,596 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอถลาง ทั้งอำเภอ และอำเภอกะทู้ ยกเว้นตำบลกะทู้ จำนวนราษฎร 138,906 คน แม้ว่าที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยที่สุดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ แต่ทาง กกต. ได้มีการทำ MOU หลายหน่วยงานในการรณรณรงค์ให้ประชาชนอออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดและเกิดกว่าเป้าที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิไว้ที่ร้อยละ 70