ตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ท 2 ลำ ฝ่าทะเลคลั่ง พานักท่องเที่ยวกลับภูเก็ต

ตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ท 2 ลำ ฝ่าทะเลคลั่ง พานักท่องเที่ยวกลับภูเก็ต

จากกรณีปรากฎภาพข่าวออกสื่อโทรศัพท์และสื่อออนไลน์และมีการตั้งข้อสังเกตและความห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริการใช้เรือสปีดโบ๊ทขณะฝ่าคลื่นลมแรงระหว่างกลับจากเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เพื่อกลับมายังท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ต

โดยมีภาพเรือสปีดโบ๊ทชื่อ ณัซทิชา 555 กำลังฝ่าสู้คลื่นลม โดยมีเรือสปีดโบ๊ทอีกลำได้บันทึกภาพเคลื่อนไหวและพบว่า มีนักท่องเที่ยวที่มากับเรือบางส่วนไม่สวมเสื้อชูชีพ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า นั้นตนเองได้มอบหมาย ให้นายอดูลย์ ระลึกมูล เจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่ จภ.5(ภก.)ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเรือที่กำลังฝ่าคลื่นลมในภาพข่าวชื่อเรือ ณัฐทิชา 555 หมายเลขทะเบียน 615101134 ขนาด 12.89 ตันกรอส ประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว) ใบอนุญาตใช้เรือมีอายุถึงวันที่ 20 ตค.2566 ได้ผจญคลื่นลมแรงในระหว่างทางกลับจากเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ มายังท่าเทียบเรือวานิช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 14.30 น. ขณะให้บริการเรือเช่าลำ โดยมีผู้โดยสาร 8ท่าน และคนประจำเรือ 2คน รวมคนบนเรือ 11 รายผู้ควบคุมเรือชื่อ นายจิรทีปต์ ประโมงกิจ อายุ 25 ปี ผู้ควบคุมเครื่องจักรชื่อ นายพิเชษฐ์ ประโมงกิจ อายุ 32ปี

ขณะเรืออีกลำชื่อเรือ ที เอส เค 6 หมายเลขทะเบียน 605100673 ขนาด 18.37 ตันกรอส ประเภทเรือเดินกลเเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว) ใบอนุญาตใช้เรือมีอายุถึงวันที่ 30 พค. 2567

ได้ผจญคลื่นลมแรง คลื่นมีความสูงประมาณ 3 เมตร ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลาประมาน 1430น. ระหว่างเดินทางกลับจากเกาะพีพี มายังท่าเทียบเรือ AA แหลมหงา เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขณะนั้นมีผู้โดยสาร 44 คน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวจำนวน 42 ราย ไกด์ 2 ราย และคนประจำเรือ 3 นาย รวม 47 ราย โดยมีผู้ควบคุมเรือชื่อ นายเรวุฒิ พุทธวงศ์ อายุ 31 ปี ผู้ควบคุมเครื่องจักรชื่อ นายขวัญชัย ประโมงกิจ อายุ 48 ปี

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเรือทั้ง 2 ลำดังกล่าว พบว่า ตัวและเครื่องจักรยนต์มีสภาพพร้อมใช้งานตามที่ระบุในใบอนุญาตใช้เรือ มีอุปกรณ์เดินเรือ สัญญานไฟเดินเรือ อุปกรณ์ดับเพลิง และเสื้อชูชีพครบตามจำนวนที่ได้รับอนุญาต

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น พบว่า เข้าข่ายตาม มาตรา 291วรรคแรก มีสาระสำคัญว่า ผู้นำร่อง นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย ต้นกล หรือคนใช้เครื่องที่ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตผู้ใดหย่อนความสามารถ หรือประพฤติไม่สมควรแก่หน้าที่ ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวแก่การเดินเรือหรือหน้าที่ของตน ให้เจ้าท่ามีอำนาจที่จะสั่งงดไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกินสองปี แต่ไม่เป็นการลบล้างโทษอย่างอื่นซึ่งผู้นั้นจะพึงได้รับโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งนัดหมายเชิญผู้ควบคุมเรือและผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าไปให้ถ้อยคำและชี้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Subscribe