ตรวจหาสารเสพติดเด็กเชียร์แขกซอยบางลา ป่าตอง

อ.กะทู้ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจหาสารเสพติดเด็กเชียร์แขกซอยบางลา ป่าตอง พบ 2 ราย

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้สั่งการให้ นายพิภพ สุดขาว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอกะทู้ ที่ 2 บูรณาการร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจป่าตอง นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ และ เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในร่างกายกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เด็กเชียร์แขก) ถนนบางลา ตำบลป่าตอง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามนโยบาย ประกาศสงครามยาเสพติดโดยการ e xray
ผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะกลุ่มเสี่ยงต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลอย่าเคร่งครัด

ผลการปฏิบัติกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เด็กเชียร์แขก) ตามข้อมูลการลงทะเบียนประวัติบุคคลไว้กับอำเภอกะทู้ และ สภ.ป่าตอง จำนวน 195 ราย เข้ารับการตรวจจำนวน 117 รายดังนี้ ทำการตรวจ (เด็กเชียร์แขก) แยกเป็นชายจำนวน 62 ราย พบบุคคลมีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเป็นผลบวกจำนวน 2 ราย (สมัครใจบำบัด) และ ทำการตรวจ(เด็กเชียร์แขก) แยกเป็นหญิง จำนวน 55 ราย ไม่พบบุคคลใดที่มีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเป็นผลบวก

Subscribe