ตรวจเข้มร้านจำหน่ายกัญชา พบไม่มีใบอนุญาต และผิดเงื่อนไข

อ.เมืองภูเก็ตร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต ตร.เมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายกัญชา พบไม่มีใบอนุญาต 1 ร้าน และพบทำผิดเงื่อนไข 1 ร้าน

ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืชขฃฃจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตและเจ้าพนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายกัญชา ในพื้นที่ อำเภอเมืองภูเก็ต โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงได้ลงพื้นที่บริเวณถนนรัษฎา และถนนเทพกระษัตรี เพื่อตรวจสอบร้านที่มีการจำหน่ายกัญชา

จากการตรวจสอบ พบการกระทำผิดไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาจำนวน 1 ร้าน คือ ร้าน ออแกนไฮน์ จึงได้ทำการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ทราบ ในข้อหา”จำหน่ายสมุนไพรควบคุม(ช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยผู้ต้องหาได้กระทำผิดซึ่งหน้า จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่วนอีกร้าน คือ ร้าน ELWEED PLUD 5 พบมีใบอนุญาตถูกต้อง แต่กระทำผิดเงื่อนไขใบอนุญาต คือ ตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาบริเวณทางเท้า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงได้ตักเตือน และจะมีหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองพักใช้ใบอนุญาต พร้อมให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราว โดยจะแจ้งให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ในระหว่าง ที่ถูกพักใบอนุญาตจะต้องนำผลิตภัณฑ์กัญชา ทั้งหมดไปไว้ที่อื่น และห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด จนกว่า คำสั่งพัก ใบอนุญาตจะสิ้นสุด และในกรณีดังกล่าว หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดคือการเพิกถอนใบอนุญาต

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ด้วยผู้ว่าราการจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งให้บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และตำรวจ เข้มงวดกวดขันตรวจสอบการจำหน่ายกัญชา เน้นย้ำจะต้องได้รับใบอนุญาตและต้องกำชับลูกค้าไม่ให้สูบกัญชาในบริเวณสถานประกอบกิจการส่งกลิ่นเหม็นและควันก่อเหตุรำคาญ เนื่องจากหากพบว่ามีการสูบกัญชาส่งกลิ่นเหม็นและควันที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนหรือผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงจะถือว่าเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญ ซึ่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีอำนาจออกคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขและระงับเหตุรำคาญ หากยังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม สามารถออกคำสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในระยะเวลาอันสมควร และกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตได้

หากฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 28 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนร้านอาหารที่ใช้กัญชาในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารประเภทปรุงสำเร็จเพื่อการจำหน่าย ต้องติดข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการใช้กัญชาที่ชัดเจนแสดงเมนูอาหาร และแสดงข้อแนะนำในการบริโภคอาหารที่มีกัญชา และต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มาตรา 38 หากไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือกรณีไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท เช่นกันะ

Subscribe