ตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อป้องกันปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ภูเก็ตบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อป้องกันปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นาย นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ตำรวจน้ำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรภาค 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตสนธิกำลังเพื่อตรวจตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล ซึ่งได้มีการตรวจเรือ 4 ลำ แรงงาน 112 คน ไทย 17 คน เมียนมาร์ 97 คน กัมพูชา 1 คน

ทั้งนี้  การดำเนินงานไม่พบแรงงานอายุไม่เกิน 18 ปีและไม่มีแรงงานที่ถูกบังคับโดยผลการตรวจและสุ่มสัมภาษณ์ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมเข้าข่ายการค้ามนุษย์ มาทำงานด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับแรงงานแต่อย่างใด สำหรับมาตรการการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเลเป็นไปตามแผนดำเนินการของ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฏหมายที่เกี่ยวข้อง