ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กรณีมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานขับรถรับจ้างรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชั่น พบว่า เป็นชาวไทย ปรับ 2,000 บาท พักใบขับขี่ 90 วัน

ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กรณีมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานขับรถรับจ้างรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชั่น พบว่า เป็นชาวไทย ปรับ 2,000 บาท พักใบขับขี่ 90 วัน

พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สวญ.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.ชาญณรงค์ รอดทองดี สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 พร้อม ชป.สืบสวน ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 ร่วมกับ นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานขับรถรับจ้างรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชั่น นั้น ชป.สืบสวนฯ ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ที่ปรากฎภาพตามที่ถูกร้องเรียนในสื่อฯ คือ นายฮาริม ปรีดาศิริกูล สัญชาติไทย ซึ่งได้ตรวจสอบเปรียบเทียบและนายฮาริมฯ ยังให้การยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่คนดังกล่าวที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์และได้ขับรถรับจ้างรับนักท่องเที่ยว ผ่านแอพพลิเคชั่น ตามวันเวลาและสถานที่ ที่ปรากฎในสื่อฯ จริง

ทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน จำนวน 2,000 บาท ในข้อหาขับรถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียน (ม.21) และสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 90 วัน

Subscribe