ตร.ท่องเที่ยว ปล่อยแถวออกปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในความผิด 10 กลุ่ม

ตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวออกปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในความผิด 10 กลุ่มต้องห้ามและการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมพร้อมกันทั่วประเทศ

ที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในการปล่อยแถวออกปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในความผิด 10 กลุ่มต้องห้ามและการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมพร้อมกันทั่วประเทศโดยมี พ.ต.ท. ศักรินทร์ อนุสามัญสกุล สารวัตรท่องเที่ยวภูเก็ต ข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พล.ต.ต.พงษ์สยาม กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีนโยบายในการดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกรวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะฐานความผิด 10 กลุ่มต้องห้าม, การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด, ความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์, พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและฐานความผิดอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม

ในวันนี้จึงได้ระดมกำลังข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวร่วมบูรณาการกำลังกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและออกตรวจสอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัททัวร์นำเที่ยวสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เข้าข่ายว่ากระทำผิดกฎหมาย

พล.ต.ต. พงษ์สยาม กล่าวต่อไปว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและมีการกระทำผิดกฎหมายมากขึ้นทางตำรวจท่องเที่ยวจึงได้บูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกวาดล้างการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการดูแลความปลอดภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

Subscribe