ตร.ป่าตอง เข้มให้นักท่องเที่ยวสวมแมสก์ตลอดเวลาขณะเดินเที่ยว

ตร.ป่าตอง เข้มให้นักท่องเที่ยวสวมแมสก์ตลอดเวลาขณะเดินเที่ยวภายในซอยบางลา เว้นนั่งรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองป่าตอง ออกเดินตรวจเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในซอยบางลา ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต โดยเคร่งครัดอย่างไรก็ตามก็ ได้แนะนำนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดินท่องเที่ยวภายในซอยบางลา ต้องสวมแมสตลอดเวลา เว้นแต่ไปนั่งตามร้านต่างๆ เพื่อดื่ม และรับประทานอาหาร