ตร.ภูเก็ต รณรงค์ให้ชาวภูเก็ตสวมหมวกนิรภัย

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตคิกออฟรณรงค์ให้ชาวภูเก็ตโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วงแรกมีการว่ากล่าวตักเตือนก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณลานหน้าสภ.เมืองภูเก็ต พล.ต.ต.เสริมพันธ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของสภ.เมืองภูเก็ต โดยมี พ.ต.อ.สราวุธ ชูประสิทธิ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.สาธิต หนูฤทธิ์ รองผกก.จร.สภ.เมืองภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาภูเก็ต ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วม

พ.ต.ท.สาธิต หนูฤทธิ์ รองผกก.จร.สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จะทำให้ได้รับอันตรายที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ พลตำรวจโทอำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 จึงได้ให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้เคารพต่อกฎหมายจราจรด้วยการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

พ.ต.ท.สาธิต กล่าวต่ออีกว่า สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ ช่วงเริ่มต้นรณรงค์ คือ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565) หากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน หรือออกใบสั่ง แล้วแต่กรณี แต่กรณีออกใบสั่งจะมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้กระทำผิด และให้มาดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน เพื่อว่ากล่าวตักเตือน และคืนหมวกนิรภัย และ ช่วงกวดขันเข้มข้น มีด้วยกัน 3 ระยะ สำหรับผู้กระทำผิดข้อหา “ไม่สวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์” และข้อหา “เป็นผู้ขับขี่ยินยอมให้ผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต์ จะมีอัตราเปรียบเทียบปรับต่างกัน ดังนี้ ผู้กระทำผิดระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จะเปรียบเทียบปรับในอัตรา 200 บาท ผู้กระทำผิดระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จะเปรียบเทียบปรับในอัตรา 300 บาท และผู้กระทำผิดระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด ( 500 บาท) พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้กระทำผิด

ด้าน พล.ต.ต.เสริมพันธ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจรและเป็นการลดการสูญเสียในชีวิต โดยในจังหวัดภูเก็ตวันนี้ทุกสภ.ได้มีการดำเนินการโครงการฯพร้อมทั่วกันทั้งหวัดภูเก็ต