ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้น (Free Visa)ในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

ที่ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้น (Free Visa)ในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 โดยมี พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 เข้าร่วม

พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “รัฐบาลได้มีนโยบายดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐคาซัคสถาน ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบกับเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ตำรวจภูธรภาค 8 จึงกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2566 พร้อมกำหนดมาตรการด้านต่างๆ โดยประสานการปฏิบัติกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการปฏิบัติ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านสรรพกำลัง ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึง มูลนิธิ, อาสาสมัครในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพื่อตัดโอกาสกลุ่มมิจฉาชีพ ที่อาจจะก่อเหตุร้ายต่างๆ

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า “การจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 8 แสดงออก ให้เห็นถึงความพร้อมของกำลังพล ที่จะทุ่มเท เสียสละ และร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำหน้าที่รักษากฎหมาย รักษา ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ตลอดจน ดูแลอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก และเทศกาลวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องกัน จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาท่องเที่ยว งานถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เต็มกำลังความสามารถ ตามหลักยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน อย่างละเอียดรอบคอบ รัดกุม ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ต่อไป”

Subscribe