ตำรวจภูธรภาค 8 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาตํารวจภูธรภาค 8 ครบรอบ 28 ปี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาตํารวจภูธร ภาค 8 (ครบรอบปีที่ 28) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท. อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 ข้าราชการตำรวจ ส่วนราชการต่างๆ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

งานวันคล้ายวันสถาปนาตํารวจภูธรภาค 8 ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีตรึงหมุดแผ่นศิลาจารึกรายชื่อและวางพวงมาลาสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8

นอกจากนี้ ยังมีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรภาค 8 และเปิดโรงงานผลิตกระสุน ตำรวจภูธรภาค 8 ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการจัดหาเครื่องผลิตกระสุนและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมอาคาร ผลิตกระสุนให้กับศูนย์ฝึกอบรมและโรงเรียนตำรวจในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ในการผลิตกระสุนปืน สำหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และสนับสนุนให้หน่วยต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจในสายปฏิบัติงานให้มีกระสุนปืนไว้ใช้ทั่วถึงทุกหน่วยงานกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงคามสำคัญดังกล่าวจึงจัดหาเครื่องผลิตกระสุน และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมอาคารผลิตกระสุนจำนวน 12 ศูนย์ จำนวนศูนย์ฝึกอบรมละ 24,620,417 บาท ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 ได้จัดเตรียมสถานที่สร้างอาคารโรงผลิตกระสุน ที่ตำรวจภูธรภาค 8 โรงผลิตกระสุนและครุภัณฑ์ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 หลัง

Subscribe