ติดตามความพร้อมศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามความพร้อมศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน หรือ ศูนย์ CSC ANDMAN เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางเรือ ก่อนเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ 5 กรกฎาคม 2565

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปติดตามตรวจสอบความพร้อมของศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน หรือ ศูนย์ CSC ANDMAN จังหวัดภูเก็ต ก่อนเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายณชพงศ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าเจ้าภูมิภาค สาขาภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติงาน

สำหรับ การตั้งศูนย์ CSC ANDMAN เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยการนำเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรทางอากาศมาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งทางน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเข้า-ออกท่าเรือสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นการรองรับนโนบายการเปิดประเทศเต็มรูปแบบของรัฐบาล

ทั้งนี้การทำงานของศูนย์แห่งนี้ สามารถแสดงตำแหน่งเรือที่ได้รับจากอุปกรณ์ติดตามเรือประเภทต่างๆ ได้แก่ ระบบเรดาร์, ระบบแสดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ และระบบแสดงข้อมูลตำแหน่งเรือผ่าจอบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารทันเวลา ต่อการตัดสินใจจาดห้องบังคับการควบคุมการเดินเรือตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางเรือ อีกด้วย เสีมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดทางน้ำที่มีประสิทธภาพระดับสากล