ติวเข้มหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน การใช้เครื่องมือสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

กสทช. ภาค 4 จับมือสำนักงาน กสทช. เขต 42 ติวเข้มหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน การใช้เครื่องมือสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อ ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2566” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน กสทช. ภาค 4 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 42 ณ ห้องเรือใบ โรงแรมเอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้ประกอบการ/ประชาชน/สมาคม/มูลนิธิ/บริษัท/หน่วยงานอื่น ในจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร แจ้งเหตุหรือแก้ไขข้อขัดข้องของระบบการสื่อสาร ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจำที่ และระบบโทรคมนาคมอื่นๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ ตลอดจนการประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้กับประชาชน รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และสำนักงาน กสทช.

Subscribe