ต่อลมหายใจอาชีพมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการบูติกโฮเทล ให้กลับมาเดินต่อในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ต่อลมหายใจอาชีพมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการบูติกโฮเทล ให้กลับมาเดินต่อในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนภูเก็ตไปด้วยกัน…พูดแล้วทำ

กลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ต จัดประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือหลักสูตรอบรมใบอนุญาตมัคคุเทศก์ที่ขาดอายุ และแนวทางการขอมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และมาตรฐานที่พักการท่องเที่ยว สัญลักษณ์ ช้างชูงวงเริงร่า

ณ ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร ชนะกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ประธานกลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ต และ ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทยจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายนิพนธ์ เอกวานิช (โกจ๋าย) ประธานที่ปรึกษากลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ต , ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทย เขต1 จังหวัดภูเก็ต และ นายวิวัฒน์ จินดาพล (สจ.ต้อม) ที่ปรึกษากลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ต , ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อหารือ แนวทางการช่วยเหลือหลักสูตรอบรมใบอนุญาตมัคคุเทศก์ที่ขาดอายุ และ แนวทางการขอมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และมาตรฐานที่พักการท่องเที่ยว สัญลักษณ์ ช้างชูงวงเริงร่า เนื่องจากได้รับฟังปัญหาที่ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์หลายราย ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ เนื่องจากบัตรมัคคุเทศก์หมดอายุ ส่งผลให้เดือดร้อนอย่างมาก ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว

ตัวแทนของสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต และ ชมรมไกด์ฟรีแลนด์ภาคใต้ กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคเรื่องเงื่อนไขเวลาเดิม ที่เปิดให้เข้าอบรมใบอนุญาตมัคคุเทศก์ที่ขาดอายุ ยังมีมัคคุเทศก์อีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าอบรมได้ เนื่องจากหลังวิกฤติการณ์โรคระบาด ได้กลับภูมิลำเนา หรือบ้างก็ไปประกอบอาชีพอื่นเพื่อเลี้ยงชีพให้ผ่านวิกฤติชั่วคราว ทำให้ยังตกหล่น และบางรายไม่สะดวกที่จะอบรมหลักสูตรแบบออนไลน์ เนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญ นายวงศกร ชนะกิจ จึงได้สรุปในที่ประชุมว่า จะให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมรวมรายชื่อผู้ที่ยังตกหล่นนี้ ส่งต่อให้กับ นายทะเบียนสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภูเก็ต ต่อไปเพื่อเปิดหลักสูตรอบรมแบบเร่งรัด 30 ชม. เพื่อต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่ยังตกหล่น ประสบปัญหาเรื่องบัตรหมดอายุ

ด้าน นายนพดล นายทะเบียนสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภูเก็ต ได้อธิบายมาตรฐานการเข้ารับการตรวจ หลักเกณฑ์ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และมาตรฐานที่พักการท่องเที่ยว สัญลักษณ์ ช้างชูงวงเริงร่า ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสมาคมที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการตรวจหลักเกณฑ์

ซึ่งหากการแก้กฎกระทรวงที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมแล้วเสร็จ จะทำให้ผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กจะสามารถขอใบอนุญาตจดทะเบียนเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสที่กฎกระทรวงตัวนี้จะผลักเข้าสู่ครม.เร็วๆนี้ ซึ่งอาจจะขยายจำนวนห้องพัก ของที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม จากเดิม 4 ห้องไม่เกิน 20 คน เป็น 8 ห้องไม่เกิน 30 คน และรวมถึงการแก้กฎกระทรวงในหลักเกณฑ์การยกเลิกพรบ.อาคาร และให้ใช้เป็นการรับรองตรวจสภาพอาคารแทน โดยต้องเซ็นรับรองจากวิศวะกรโยธา เรื่องความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มเติมเรื่องอัคคีภัย หากสามารถผ่านการอนุมัติจากค.ร.ม. และผ่านกฤษฎีกา โดยเร็ววันได้ จะทำให้ผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศมีโอกาสจดทะเบียนเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และหลังได้รับใบอนุญาตจะต่อลมหายใจไปขอ sof loan เพื่อกลับมาเปิดกิจการต่อลมหายใจได้อีกครั้ง

ด้านนาย นิพนธ์ เอกวานิช (โกจ๋าย) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตต้องการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และฟื้นฟู supply side มารับนักท่องเที่ยวโดยด่วน เพราะปัจจุบันมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดจีน ที่แม้ว่าเพิ่งเปิดประเทศให้คนออกมาท่องเที่ยว แต่สนใจเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยและภูเก็ตเป็นจำนวนมาก แซงขึ้นมาอยู่ใน Top 5 Nation ต่อจาก มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และ อินเดีย

โดย นายวิวัฒน์ จินดาพล (สจ.ต้อม) ได้ให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการว่า วันนี้ชาวบ้านในภูเก็ตได้ลืมตาอ้าปากกลับมาทำมาหากินอีกครั้ง เมื่อการท่องเที่ยวเริ่มกลับมา ขอเป็นกำลังใจให้ชาวภูเก็ตและผู้ประกอบการทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างอบอุ่นต่อไป