ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์หารือแผนการเปิดรับการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism)

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์หารือแผนการเปิดรับการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) ระหว่างสิงคโปร์และภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างสิงคโปร์และภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือแผนการเปิดรับการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) ระหว่างสิงคโปร์และภูเก็ต ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปี 2563 ได้มีโอกาสพบปะ ปรึกษาหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการเปิดเที่ยวบินตรง (Direct Flight) จากสิงคโปร์ – ภูเก็ต ซึ่งก็เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จึงถือโอกาสขอขอบคุณประเทศสิงคโปร์ที่มีเที่ยวบินตรงมายังจังหวัดภูเก็ต

 

นายณรงค์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดภูเก็ตเห็นชอบในหลักการในการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) ระหว่างสิงคโปร์และภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างดีที่สุด ซึ่งเป็นความตั้งใจของประเทศไทยเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนและช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างดีที่สุด สำหรับผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนจะสรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อส่งให้กับส่วนกลางพิจารณา เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาระหว่างกันให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป และขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจึงมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ด้าน นายเควิน ฉ็อก (Mr. KevinCheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เที่ยวบินสิงคโปร์ – ภูเก็ต มีประมาณ 2 เที่ยวบินต่อวัน โดยในสัปดาห์หน้าจะเพิ่มเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่ง จำนวนเที่ยวบินจะใกล้เคียงกับก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทั้งนี้ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มีสายการบินสิงคโปร์ – ภูเก็ต ประมาณ 5 เที่ยวบินต่อวัน โดยในโอกาสนี้ ก็ขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตเช่นกัน โดยจากการได้พูดคุยกับชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ต่างชื่นชมจังหวัดภูเก็ตในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในประเทศสิงคโปร์ นั้น ประชาชนมีแนวโน้มการติดเชื้อลดลงและผู้ติดเชื้อในประเทศสิงคโปร์ร้อยละ 99 เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือไม่แสดงอาการ อีกทั้งพบว่าอัตราการผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด – 19 เพียงร้อยละ 1

นายเควิน ฉ็อก กล่าวต่ออีกว่า ประเทศสิงคโปร์และจังหวัดภูเก็ตมีความเหมือนกัน ที่กำลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยนให้โรคโควิด – 19 เป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นประเทศสิงคโปร์ เห็นว่าการเปิดเส้นทางการเดินเรือสำราญระหว่างสิงคโปร์และไทย (Cruise Tourism) น่าจะช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากข้อมูลในปี 2562 มีเรือสำราญของประเทศสิงคโปร์เทียบท่า ณ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 110 ลำ หรือประมาณร้อยละ 20 ซึ่งมีผู้โดยสารกว่า 250,000 คน โดยขอเสนอให้ทั้งสองประเทศร่วมกันกำหนดมาตรฐานเรือสำราญที่สอดคล้องกัน (Harmonised Cruise Standards) คือมาตรการที่ครอบคลุมช่วงระหว่างการอยู่บนเรือสำราญ (Ship) การเทียบท่า (Port) และการขึ้นฝั่งไปท่องเที่ยว (Shore Excursion) ขอยกเว้นมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต ขอใช้การตรวจ Antigen Rapid Test (ART) จากสิงคโปร์ก่อนออกเดินทางแทน เนื่องจากผู้โดยสารบนเรือจะได้รับวัคชีนครบแล้วและได้รับการตรวจ Antigen Rapid Test (ART) จากสิงคโปร์ก่อนออกเดินทาง

ด้าน นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด–19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มลดลงจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียว ไม่แสดงอาการ ทำให้อัตราการใช้เตียงในโรงพยาบาลน้อยลง โดยจังหวัดภูเก็ตได้ผ่านสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ จำนวนมากมาแล้ว จังหวัดภูเก็ตมีการบริหารจัดการที่ดีและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมีการปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ประชาชนจังหวัดภูเก็ตฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมากกว่าร้อยละ 87 และพบอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด – 19 ในระดับประเทศ เพียงร้อยละ 0.7 และในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพียงร้อยละ 0.2

Subscribe