ต้อนรับ คณะทูต 14 ท่านจาก 9 ประเทศ ลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับทีเส็บ สำนักฯภาคใต้และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต้อนรับ คณะทูต 14 ท่านจาก 9 ประเทศ ลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง,ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตและพิพิธภัณฑ์ไทยหัว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

ที่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะทูต 14 ท่านจาก 9 ประเทศ ในโอกาสลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรงชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตและพิพิธภัณฑ์ไทยหัว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ (สสปน.) ,นางสาวเสมอจิต ลิ่มลิขิต หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต, นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ,นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยของจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับด้วย

โดย ในส่วนของการลงพื้นที่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันมีเอกลักษณ์ เรียนรู้อาหารท้องถิ่นภูเก็ต จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวโดยมีเยาวชนและมัคคุเทศก์น้อยของจังหวัดภูเก็ตร่วมบรรยายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตให้แก่คณะทูตได้รับทราบ นอกจากนี้ได้ให้คณะฑูตได้ลิ้มลองอาหารเพอรานากันแบบดั้งเดิมตามวิถีคนพื้นเมืองและผสมผสานในรูปแบบ Fine Dining ที่ร้านอาหาร Blue Elephant

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ (สสปน.) กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ (สสปน.) และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับคณะทูต 14 ท่านจาก 9 ประเทศ ได้นำเสนอกิจกรรมโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ภายใต้ตีม Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ซึ่งหมายถึงชีวิตในอนาคตที่ผูกโยงกับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลย์อีกด้วย โดยทุกกิจกรรมคณะทูตต่างประทับใจเป็นอย่างมาก

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ต ได้ขอรับเสียงสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket Thailand กับคณะทูตทั้ง 9 ประเทศอีกด้วย