ทช.จัดวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

ทช.จัดวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ที่ อ่าวป่าตอง ภูเก็ต 20 จุด มีแนวปะการังรวมประมาณ 633.42 ไร่

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณอ่าวป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้แทน ผอ.ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง รองนายกอบต.กมลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการดูแล รักษาอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรปะการังในพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด รวมถึงจังหวัดภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2565 กรมได้ดำเนินโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาการทำลายแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ จัดระเบียบการจอดเรือ และอำนวยความสะดวกในการจอดเรือในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน 5 จังหวัด จำนวน 33 แห่ง รวม 418 จุด ครอบคลุมปะการัง 29,125.88 ไร่ ซึ่งพื้นที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินการ 11 แห่ง รวม 130 จุด และพื้นที่อ่าวป่าตอง 20 จุด โดยพื้นที่อ่าวป่าตองซึ่งมีแนวปะการังรวมประมาณ 633.42 ไร่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมาก และมีเรือที่นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามจุดสำคัญต่าง ๆ มากกว่า 100 ลำ ดังนั้นเพื่อป้องกันการทิ้งสมอเรือที่พานักท่องเที่ยวไปดูปะการัง รวมถึงเรืออื่นที่เข้าไปจอดพักเพื่อหลบลม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการติดตั้งทุ่น
ผูกเรือเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทิ้งสมอเรือทำลาย และจัดระเบียบการใช้พื้นแนวปะการังมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา

“และเพื่อให้ดำเนินการติดตั้งทุ่นให้เพียงพอต่อความต้องการของเรือที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณปี 2565 โดยได้ว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ และการจัดวางทุ่นจอดเรือในวันนี้ กรม ทช. ได้นำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก ซึ่งมีการดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังและใต้ทะเล รวมถึงการดำน้ำปลูกฟื้นฟูปะการัง มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกัน ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมในการเข้าไปใช้พื้นที่แนวปะการังของเรือท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว และเพื่อช่วยส่งเสริมการเปิดฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และฝั่งทะเลอันดามันในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน”นายอุกกฤต กล่าวว่า

ด้าน นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะการจัดงบประมาณเพื่อจัดวางทุ่น ดูแล อนุรักษ์ รักษาแนวปะการัง ป้องกันการทิ้งสมอเรือทำลายแนวปะการังในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดก็ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโครงการดี ๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จาก กรม ทช. มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดชายหาด การเปิดแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนในเมือง เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมดูแลธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต อีกด้วย

Subscribe