ทต.รัษฎา ร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ

ทต.รัษฎา ร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ ตามนโยบาย Save 608 ของกระทรวงสาธารณสุข

ที่ โรงเรียนบ้านกู้กู อ.เมืองภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเเพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายเเพทย์เกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์ฯ และ แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายสมบูรณ์ สุขวัฒนวิจิตร สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ ตามนโยบาย Save 608 ของกระทรวงสาธารณสุข

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 โดยลงทะเบียนผ่านเว็ปไซด์ภูเก็ตต้องชนะ และรณรงค์ลูกหลานให้คลีนตัวเอง 1 สัปดาห์ก่อนกลับสงกรานต์ เพื่อแนะนำให้ลูกหลานที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ทำตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด – 19 (Self Clean Up) โดยระมัดระวังตนเองช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเดินทางกลับไม่ควรรวมกลุ่มสังสรรค์ พบปะผู้คนจำนวนมาก หรือเข้าไปยังสถานที่เสี่ยง/แออัด และก่อนเดินทางกลับควรตรวจ ATK เพื่อคัดกรองตนเองให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ลดความเสี่ยงนำเชื่อกลับบ้านไปแพร่ให้ผู้สูงอายุที่บ้าน