ทต.ราไวย์ ทาสีปรับภูมิทัศน์สะพานท่าเทียบเรือราไวย์ 

ที่ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาล และนางพรรณี รักนาย หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่สะพานท่าเทียบเรือราไวย์ เพื่อติดตามการดำเนินการทาสีปรับภูมิทัศน์สะพาน ด้วยการทาสีฟ้า สีเขียวน้ำทะเล และสีขาว ที่สื่อถึงท้องทะเลที่หาดราไวย์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลราไวย์โดยเป็นการจ้างแรงงานในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเขตพื้นที่ตำบลราไวย์“ราไวย์เมืองน่าอยู่ ควบคู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี มีวัฒนธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี”