ททท.ภูเก็ต คาด “กินผักภูเก็ต 65” นทท. 2 แสนคน ทำรายได้สะพัดทั่วเกาะ 3,400 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตดีขึ้นเป็นลำดับ การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ จึงกลับมาจัดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ทั้งพิธีกรรมต่างๆ บรรยากาศ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารเจ ก็กลับมาเปิดขายได้อย่างเต็มที่ โดยในปี 2565 นี้ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน-4 ตุลาคม 2565

ด้านนางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะเข้ามาในช่วงประเพณีกินผักคาดว่าเป็นคนไทยประมาณ 100,000 คนชาวต่างชาติประมาณ 80,000 คน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 คน โดยในช่วง 9 วันจะมี เที่ยวบินภายในประเทศ เข้ามา 900 เที่ยวบิน และเที่ยวบิน จากต่างประเทศประมาณ 500 เที่ยวบิน โดยคาดว่าในช่วงกินผักของจังหวัดภูเก็ตจะสร้างรายได้ และทำเงินสะพัดราว 3,400 ล้านบาท

โดยการจัดงานประเทณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-ตุลาคม 2565 จำนวน 9 วัน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกิผักจังหวัดภูเก็ต ดังนี้

– จัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการปล่อยขบวนแห่ จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

– จัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 27 กันยายน 2565ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

– การออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 อ๊าม 9 วัน ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-4ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และคณะฯ

– การจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-4ตุลาคม 2565 ณ บริเวณอ้าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ได้มีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-4 ตุลาคม 2565 อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม)พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) เป็นต้น โดย กินผักภูเก็ต นั้น ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช 2561

ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว