ทน.นครภูเก็ต แถลงความพร้อมจัดยิ่งใหญ่งานตรุษจีนเดือนสามบ้านเรา “Phuket Festival 2024”

ทน.นครแถลงความพร้อมจัดยิ่งใหญ่งานตรุษจีนเดือนสามบ้านเรา “Phuket Festival 2024” 15-17 ก.พ.67 สวยงามและสร้างสรรค์ไปกับขบวนแห่ Phuket Festival 2024 ในรูปแบบสนุกสนาน และอีกหนึ่ง Highlight คือ “อุโมงค์โคมไฟมังกร” ที่นำมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ มีความยาวกว่า 40 เมตร กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย

ที่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดงานตรุษจีนภูเก็ต (เดือนสามบ้านเรา) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “Phuket Festival 2024” ความสุขครบมิติ มีประติมากรรมที่จะซ่อนอยู่ในจุดต่างๆ ภายในงานให้ค้นหา 8 จุด

และอีกหนึ่ง Highlight ที่นำมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ คือ “อุโมงค์โคมไฟมังกร” ที่มีความยาวกว่า 40 เมตร ทอดยาวบนถนนภูเก็ต ตั้งแต่แยกแถวน้ำถึงบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “การจุดเทียนแดง” กิจกรรมการแสดงบนเวที ในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ความสุข สนุกสนาน ท่ามกลางความสวยงาม ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต จำนวน 7 เวที

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหาร ในปีนี้ได้คัดเลือกร้านค้าที่จะมาออกร้านอย่างละเอียด เช่น อร่อย สดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย พร้อมมีเมนูเด็ด อร่อยมากมายหลากหลายชนิด ให้เลือกชิมกันอย่างจุใจ โดยจัดให้มีสถานที่แสดงสินค้าและอาหาร แบ่งเป็น 6 จุด รวมทั้งหมดกว่า 400 ร้านค้า

กิจกรรมขบวนแห่ Phuket Festival 2024 ที่สวยงามและสร้างสรรค์ ในรูปแบบสนุกสนานและสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมาก เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยอย่างมีความสุข เพื่อถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูเก็ต การส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึง วิถีชีวิตในท้องถิ่น และศิลปะร่วมสมัย โดยมีริ้วขบวนที่สวยงาม จากคนทุกวัย แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน

โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดงาน งานตรุษจีนภูเก็ต(เดือนสามบ้านเรา) ประจำปี 2567 “Phuket Festival 2024” เป็นการจัดงานที่ให้ความสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ มีการประสานเชื่อมโยงผูกพันถึงกัน ทำให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเจ้าของร่วมกัน สะท้อนถึงความเป็นตัวตน รู้ความเป็นมา จึงต้องอนุรักษ์ไว้ ฉะนั้นในทุกกิจกรรมภายในงาน จะมีการเชื่อมโยงถึงเรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และอาหารประจำท้องถิ่น มีทั้งให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก รักและหวงแหน การจัดงานจะประสบความสำเร็จได้ เกิดขึ้นจากความรักและสามัคคี การมีส่วนร่วม รวมพลังกัน ของทุกภาคส่วน

Subscribe