ทน.ภูเก็ต จ้างที่ปรึกษาวางแผนแม่บทสะพานหินซิตี้เมืองเศรษฐกิจใหม่ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองเพิ่ม

ทน.ภูเก็ต จ้างที่ปรึกษาออกแบบวางแผนแม่บท “สะพานหิน” เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต แบ่งพื้นที่ 3 โซน โซนกีฬา สวนสาธารณะและแลนด์มาร์กใหม่ ศูนย์อาหารตามโครงการภูเก็ตเตี๋ยม เพื่อดึงคนมาเที่ยวตัวเมืองเพิ่มขึ้น

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนแม่บทการพัฒนาและออกแบบ “โครงการสะพานหินซิตี้” โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
ทั้งนี้ เพื่อสำรวจ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมวิเคราะห์ผลการสำรวจ ศึกษานำไปสู่การวางแผนพัฒนาพื้นที่สาธารณะเมืองของเทศบาลนครภูเก็ต เชื่อมโยงพื้นที่ทั่วทั้งเขตเทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงจัดทำผังแผนแม่บทในพัฒนาพื้นที่สะพานหิน แสดงแนวทางพัฒนาและปรับปรุงและพัฒนา พื้นที่สะพานหินสู่การเป็น “สะพานหินซิตี้” และแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สะพานหิน เพื่อให้สะพานหินเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของภูเก็ต เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ มีการสร้างแลนด์มาร์กใหม่ขาดใหญ่ ดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมอาหารท้องถิ่นภูเก็ต หรือโครงการภูเก็ตเตี๋ยม ที่มีบริการอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารซีฟูดและอาหารทั่วไปไว้รองรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ราคาสตรีทฟูดจนถึงระดับพรีเมียม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในตัวเมืองโดยทางที่ปรึกษาโครงการได้ศึกษาออกแบบโครงการสะพานหินซิตี้ ที่มี 3 เซ็นเตอร์หลักๆ ประกอบด้วย พื้นที่ธรรมชาติที่เป็นพื้นที่ที่เขียว พื้นที่ด้านการกีฬา และพื้นที่ด้านเศรษฐกิจที่มีร้าอาหารตามแนวริมคลองบางใหญ่ หรือโครงการภูเก็ตเตี๋ยม โดยทั้ง 3 เซ็นเตอร์จะมีทางเดินเชื่อมต่อกันทั้งหมด

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวถึงโครงการสะพานหินซิตี้ ว่า เทศบาลนครภูเก็ตได้ตั้งโจทย์ไว้ว่า ทำอย่างไรให้คนที่มาเที่ยวภูเก็ตต้องมาเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำการศึกษาวางแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สะพานหิน ให้เป็นสะพานหินซิตี้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ เป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ของเมืองภูเก็ต ที่สามารถดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยโครงการสะพานหินซิตี้นั้น สิ่งที่จะต้องมี คือ สวนสาธารณะชั้นเลิศในรูปแบบสร้างสรรค์ และพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจของคนภูเก็ต สปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่สามารถรองรับการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ สปอร์ตอคาเดมี การปรับปรุงภูมิทัศน์และการสร้างแลนด์มาร์กใหม่ ศูนย์อาหารหรือโครงการภูเก็ตเตี๋ยม ที่จะเป็นศูนย์จำหน่ายอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารซีฟูด รวมไปถึงอาหารอื่นๆ ตั้งแต่ระดับราคาสตรีทฟูดไปจนถึงระดับพรีเมียม เพื่อรองรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมด 300 วัน หลังจากนั้นทางเทศบาลจะได้ดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่สะพานหินตามแผนแม่บทที่ได้มีการศึกษาไว้