ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมทำความสะอาด ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ วัดในหาน และชายหาดในหาน เพื่อเป็นการบำรุงรักษาสถานที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ตพล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยมีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 นายทหารฝ่ายอำนวยการ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดภูเก็ต กำลังพลเรือภาคที่ 3 และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพล.รท.สมพงษ์ นาคทอง กล่าวว่า กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้ร่วมทำความสะอาด ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ วัดในหาน และชายหาดในหานเพื่อเป็นการบำรุงรักษาสถานที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต และเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่มุ่งให้ประชาชนทุกคนได้ทำความดีด้วยความเต็มใจ พร้อมที่จะเสียสละเวลา ในด้านแรงกาย แรงใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน โอกาสนี้ อยากให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย

Subscribe