ทัพเรือภาค 3 ช่วยเหลือเรือตกปลาลูกเรือ ได้ปลอดภัย

ทัพเรือภาค 3 ส่งเรือ ต.233 ให่การช่วยเหลือเรือตกปลาแบตเตอรี่เสีย พร้อมลูกเรือ 9 คน จากกระบี่ ลอยลำอยู่กลางทะเลใกล้เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต ได้ปลอดภัยเรือ ต.233 ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ออกช่วยเหลือลูกเรือเรือประมงตกปลาที่แบตเตอรี่​ชำรุด ไม่สามารถติดเครื่องยนต์​ได้ ได้ทำการทิ้งสมออยู่บริเวณทิศตะวันออก เกาะไม้ท่อน ประมาณ 3 ไมล์ โดยมีคนอยู่บนเรือจำนวน 9 คน เป็นคนไทยทั้งหมด ทุกคนปลอดภัยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ กลังได้รับแจ้งจากไต๋เรือจนเวลา 17.00 น. เรือ ต.233 ถึงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และได้ทำการค้นหาเรือประสบภัยดังกล่าว พร้อมลูกเรือ 9 คน บริเวณ โดยให้ช่างกลประจำเรือลงไปตรวจสอบสาเหตุ พบว่าสายไฟจากไดร์ชาร์ดเข้าแบตเตอรี่​ขาด จึงได้ทำการนำแบตเตอรี่​สำรองของเรือ ต.233 เปลี่ยนให้เรือดังกล่าว ทำให้สามารถ​ติดเครื่องยนต์​ได้ เรือดังกล่าวสามารถเดินเรือกลับ อ่าวนาง จ.กระบี่ ได้ อย่างปลอดภัย