ทำบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทำบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทำบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย,ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล, พระสงฆ์ให้ศีล, ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร, พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ทอดผ้าบังสุกุล,พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล, ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน,ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม,พระสงฆ์อนุโมทนา,ประธานในพิธี กรวดน้ำ / รับพร จากนั้น ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล เป็นอัน เสร็จพิธีในช่วงเช้า
สำหรับกิจกรรมการทำบุญบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่บรรพชนเมืองถลาง ที่ได้ต่อสู้กับ กองทัพทหารพม่า ในศึกถลาง เมื่อปี พ.ศ.2328 โดยการต่อสู้ในครั้งนั้นมีท่านผู้หญิงจันและคุณมุก หรือ ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำทัพ จนกระทั่งในวันที่ 13 มีนาคม 2328 เหล่าบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางสามารถเอาชนะทัพทหารพม่าได้ในที่สุด ซึ่งบริเวณวัดม่วงโกมารภัจจ์ ที่ใช้จัดพิธีในครั้งนี้เคยเป็นสถานที่ฝึกไพร่พลทหารในการรบครั้งนั้น

Subscribe