ทีเส็บกระตุ้นตลาดโดเมสติกไมซ์รับเปิดประเทศ ชูเครื่องมือ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”

ทีเส็บกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศช่วงไตรมาสสุดท้ายรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล คาดการเดินทางจะคึกคักมากขึ้นหลังหลายๆ จังหวัดเริ่มเปิดเมือง ชูเครื่องมือสำคัญ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” และ “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์” ย้ำจัดกิจกรรมประชุม สัมมนาภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ร้านอาหารบลูอีเลฟเว่น อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) Thailand Convention & Exhibition Bureau( TCEB) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการประชุมกระตุ้นตลาดโดเมสติกไมซ์รับเปิดประเทศ ชูเครื่องมือ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตถือเป็นไมซ์ซิตี้ที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานไมซ์จากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านสถานที่จัดงาน การคมนาคม และสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนและหลังการประชุม สัมมนา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านของจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและจากทั่วโลก ที่มาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี หลายสถานที่ของภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นส่วนของเมืองเก่า ชายหาด ทะเล รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ต่างได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้รายได้จากกิจกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของพวกเราทุกคน ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ

ทั้งนี้ ทีเส็บได้วางแผนในการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อน พร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยเฉพาะขณะนี้ที่หลายๆ เมืองมีนโยบายผ่อนคลายการจัดกิจกรรมรับนโยบายเปิดประเทศ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม สัมมนา เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 22.00 น. การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่เกิน 500 คน ให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศของห้องประชุม จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด และเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด พร้อมทั้งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์อย่างเคร่งครัด”นอกจากนี้ ล่าสุดทีเส็บได้มีเครื่องมือทางการตลาด อย่างโครงการ “10 เส้นทาง ไมซ์สร้างสรรค์” ที่ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท DMC (Destination Management Company) ในการออกแบบเส้นทางเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมทั่วประเทศภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยสามารถคลิกขอใบเสนอราคาได้ง่าย ๆ ผ่านทาง www.thaimiceconnect.com เช่นเดียวกัน คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากการที่หลายจังหวัดเริ่มเปิดเมืองให้มีการจัดกิจกรรมได้ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” เปิดให้ขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ 30,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน สำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน โดยยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 9 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com, Facebook : Thai MICE Connect หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2793 3456 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

Subscribe