ท่องเที่ยวหยุดยาวคึกคัก คาดเงินสะพัดกว่า 2,000 ล.

บรรยากาศบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยเฉพาะความสวยงามของสถาปัตยกรรมชิโนโยโรเปี่ยน คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาเดินเที่ยวชมความสวยงามของอาคาร ตลอดจนหาซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกกันเป็นจำนวนมาก ไม่ต่างจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศลงเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งๆ อาทิ เกาะเฮ เกาะราชา เป็นต้น

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยถึงช่วงวันหยุดยาวระหว่าง วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 รวม 4 วัน คาดการณ์อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 39.16 % มีคืนพักเฉลี่ย 2.30 คืน และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 152,691 คน/ครั้ง โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 2,195.53 ล้านบาท ทั้งนี้มีจำนวนผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาประมาณ 24,370 คน จาก 137 เที่ยวบิน 29 สายการบิน เสริมกับตลาดคนไทยที่เดินทางจากสายการบินภายในประเทศรวม 28,038 คน จาก 217 เที่ยวบิน 7 สายการบิน คาดการณ์อัตราการขนส่งผู้โดยสาร(โหลดแฟคเตอร์) อยู่ที่ประมาณ 70-90 เปอร์เซนต์

อย่างไรก็ตาม นางสาวนันทาศิริ กล่าวด้วยว่า จังหวัดภูเก็ตยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วม และยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม แต่ในบางพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกบ้างในบ้างพื้นที่ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติในเดือนกรกฎา คม-ตุลาคมของภาคใต้ในทุกๆ ปี ขณะเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดยังวิกฤติหนัก มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแทบจะทั่วทุกภาคของประเทศในช่วงนี้ ส่งผลให้ประชาชนยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวนี้

Subscribe