ท่านอ้น เยี่ยมให้กำลังใจทีมสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต

ท่านอ้น เยี่ยมให้กำลังใจทีมสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต และทนายความอาสา พร้อมมอบเงินสวัสดิการให้แก่ทนายความสูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ที่ สำนักงานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้น ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ สมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสภาทนายความ ภาค 8 และทนายความอาสา พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารงานและบทบาททนายความอาสาในการดูเเลประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ภาค 8 โดยมี นางรุ่งนภา พุฒแก้ว ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 8 และสมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต และทนายความอาสาร่วมให้การต้อนรับ

ท่านชายวัชเรศร ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ มาในฐานะนักกฎหมายเเละเยี่ยมเพื่อนร่วมอาชีพทนายความที่เสียสละดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงขอเป็นกำลังใจ ในการประกอบวิชาชีพทนายความ ด้วยหลักการมรรยาทของทนายความเพื่อประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนและสังคม

จากนั้น ได้มอบเงินสวัสดิการให้แก่ทนายความสูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมขอบคุณที่ช่วยถ่ายทอดหลักการปฏิบัติงานด้วยความมีมารยาม เอื้ออาทร และมีความสุภาพ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

Subscribe