ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ ท่าอากาศยานสีขาว ประจำปี 2566

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ ท่าอากาศยานสีขาว ประจำปี 2566

ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าอากาศยานสีขาวโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายมนัส กล่าวว่า โครงการท่าอากาศยานสีขาว ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ประกอบกิจการในลักษณะการแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ ลดการเกิดอุบัติเหตุภายในเขตท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ท่าอากาศยานภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตและเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้พนักงานขับรถยนต์ของผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โครงการท่าอากาศยานสีขาว มีหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการ 10 หน่วยงานประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรสาคู, สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 (พื้นที่ภูเก็ต), หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3, ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต, สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต,อำเภอถลาง, อบต.ไม้ขาว, อบต.สาคูและบริษัทรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทยจำกัด

ทั้งนี้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าตลอดปี 2566 นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยและเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ทางท่าอากาศยานภูเก็ตจึงได้จัดโครงการขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของพนักงานขับรถยนต์ที่มาให้บริการนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถรับจ้าง รวมทั้งป้องกันและป้องปรามบุคคลในลักษณะการแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตล

Subscribe