ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ที่ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วยนางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผอ.ททท. สำนักงานภูเก็ต นายอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สายการบิน

ร่วมให้ต้อนรับและอำนวยความสะดวก ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD377 เส้นทางการบิน SIN – HKT (สิงคโปร์ – ภูเก็ต) เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย ทภก. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด