ท่าอากาศยานภูเก็ตฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ 23 มิ.ย.นี้ เตรียมความพร้อมกระบวนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) และนายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รภก.(ปร.)) เข้าร่วมสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมกระบวนการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ตามแผนการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox 1 July 2021) ในวันที่ 1 ก.ค.64 นั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะทำการฝึกซ้อมกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 23 มิ.ย.64 อีกครั้ง ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต