ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบของที่ระลึกในกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส และต้อนรับปีใหม่ 2023

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบของที่ระลึกในกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส และต้อนรับปีใหม่ 2023

ที่ บริเวณโถงเช็คอินขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ พร้อมด้วย นายอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินภูเก็ต (AOC)

ร่วมมอบของที่ระลึกในกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส และต้อนรับปีใหม่ 2023 ภายใต้แนวคิด “กล่องของขวัญ ส่งความสุข แทนคำขอบคุณจาก HKT ” ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ร่วมถ่ายภาพกับซุ้มกิจกรรม ระหว่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2565 – วันที่ 15 มกราคม 2566 เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ต

Subscribe