ธนาธร ก้าวหน้า ควง ชัยธวัช เลขาฯ ก้าวไกล ลงภูเก็ต พบปะสมาชิก

ธนาธร ก้าวหน้า ควง ชัยธวัช เลขาฯ ก้าวไกล ลงภูเก็ต พบปะสมาชิก-ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 3 เขต เผย เตรียมยื่นแก้ รธน. “ปลดล็อกท้องถิ่น” กระจายอำนาจ เข้าสภาฯ 29-30 พ.ย.นี้

 

ที่ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมความรู้ก้าวหน้า สมาชิกสัมพันธ์” โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ จังหวัดภูเก็ต พังงา สมาชิกคณะก้าวหน้า-พรรคก้าวไกล ภาคใต้ เข้าร่วม

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อจากพบกับพี่น้องผู้สนับสนุนในพื้นที่พักใต้ โดยเรื่องที่สำคัญที่จะมาพูดคุยกันก็คงเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจและเร็วเร็วนี้ก็จะมีการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขึ้นอีกด้วย โดยทางคณะก้าวหน้า พรรค ก้าวไกลผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันเข้าชื่อ แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปลดล็อคท้องถิ่น ซึ่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะนำเข้าสู่สภา ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ วาระนี้ ก็จะเป็นวาระสำคัญในรัฐสภา ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องภูเก็ต และพี่น้องทั่วทั้งประเทศ เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย จะยกเลิกการบริหารแบบราชการแบบรวมศูนย์ แต่เอาเงินเอาอำนาจ เอางบประมาณ เอาคนมาไว้ที่ท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้พื้นที่โดยประชาชน ผู้นำชุมชน มีอำนาจในการที่จะตัดสินเองได้ หากร่างรัฐธรรมนูญที่เราเสนอผ่าน ก็จะถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญ และนโยบายของพรรคก้าวไกล การกระจายอำนาจ นั้น ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของทางพรรค หากเราได้รับการไว้วางใจเข้าไปบริหารประเทศ เราก็จะสานต่อนโยบายนี้ ให้ประเทศ ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด

ส่วนเรื่องของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 เขตในตอนนี้ ที่มีความชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นเขตที่ 1 คือ ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ ,เขตที่ 2 นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ส่วนเขต 3 นั้นเนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมาก จึงต้องมีการคัดสรรอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งคาดว่าในช่วงประมาณก่อนกลางเดือนธันวาคม ก็คงได้คำตอบสำหรับผู้สมัครส.ส.ทั้ง 3 เขตที่ชัดเจน และจะมีการเปิดตัวเหล่าบรรดาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล ในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า กล่าวว่า เพื่อพบกับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล หรือพรรคอนาคตใหม่เดิม เพื่อพูดคุยถึงในอุดมการณ์พูดถึงทิศทางการทำงานการเมืองข้างหน้า และที่สำคัญที่สุดพูดถึงการสร้างพรรคก้าวไกล ให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป หนึ่งในหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ ก็คือ ในเรื่องของการกระจายอำนาจ โดยทางคณะก้าวหน้า ได้ทำการรวบรวมรายชื่อ จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวน 80,000 กว่ารายชื่อ เพื่อนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 14 ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราจะพูดถึงการให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ให้งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น จัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรมมากขึ้น ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีอำนาจในงบประมาณเพียงพอที่จะจัดการบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บขยะ การบริหารน้ำประปา การดูแลศูนย์เด็กเล็ก หรือหลายๆอย่างให้ดีขึ้น และประชาชนเองก็จะได้รับประโยชน์จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

 

ก็ฝากถึงพี่น้องชาวภูเก็ต ตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นอนาคตใหม่ มาวันนี้ เป็นพรรคก้าวไกล เรายังคงตั้งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ต้องการสร้างประเทศที่มีความเสมอภาค มีความเป็นธรรม ทรัพยากรของประเทศ ต้องใช้ไปเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ เราอยากสร้างประเทศไทยที่มีความก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มีเทคโนโลยีของตัวเอง มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีงานทำ อยากปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีสิทธิ์เสรีภาพ จึงขอความสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ต ชาวภาคใต้ และประชาชนทั่วทั้งประเทศ อีกสักครั้งหนึ่ง นายธนาธร กล่าว

Subscribe