นศ.ท่องเที่ยวจัดวิ่งขึ้นเขาภายใน วท.ถลาง สำเร็จเกินคาด

นศ.ท่องเที่ยวจัดวิ่งขึ้นเขาภายใน วท.ถลาง สำเร็จเกินคาด พาณิชย์-สหกรณ์-ครูประชาบาล ร่วมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์-การปฎิบัติจริง

นายอนุภาพ รอดขวัญยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งขึ้นเขาภายในวิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นางสาวสาวดี รักษ์ศิริ อดีตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายสมชาย เทพจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมปลายพระยา นางสาวนาตยา เหมมัน ตัวแทนครูโรงเรียนเกาะนาคา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตัวแทนนายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ตัวแทน พลเรือโทอมรโชติ สุจิรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้ประกอบการโรงแรมรามาดากะรน จ.ภูเก็ต และนักวิ่งหลายรายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเขาภายในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ในครั้งเป็นการบูรณาการวิชาเรียนสู่โครงการที่ปฏิบัติจริงกับสถานที่ของนักศึกษาแผนกการท่องเที่ยวซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเกินคาดนอกจากนักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาแผนกการท่องเที่ยวยังได้เชิญหน่วยงานต่างๆทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงจะเห็นได้ว่า สหกรณ์นิคมปลายพระยาในพื้นที่จังหวักระบี หรือแม้แต่อดีตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แม้แต่ทางจังหวัดภูเก็ตโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัย มาร่วมเป็นประธานเปิดงานด้วยตัวเอง “สิ่งที่วิทยาลัยได้เกินคาดคือการที่ได้ประชาสัมพันธ์แผนกต่างๆที่เปิดสอนในวิทยาลัย ให้ผู้มาร่วมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและทราบแผนกที่เปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัย โดยเฉพาะแผนกช่างอากาศยาน แต่สั่งที่ได้เกินคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาครั้งนี้คือการได้ร่วมรณรงค์อนุรักษ์พื้นป่าของวิทยาลัย ต่อยอดการจัดโครงการอนุรักษ์พันธ์ไม้ถิ่นเดิม โครงการป่าดิบชื้นคืนเกาะ ซี่งพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง นอกจากมีพันธุ์ไม้ดั้งเดิมตามธรรมชาติแล้ว ยังมีไม้เทพทาโร จำนวนนับพันต้นขึ้นสลับเรียงรายกันตามธรรมชาติสวยงามยิ่งหนัก”

นางสาววรนิษฐ์ กล่าวว่า การมาร่วมงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเป็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ต้องการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดภูเก็ต เสมือนพี่สนับสนุนน้องให้ได้เรียนรู้กับหลักสูตรจริงประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนในการกำหนดทิศทางการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป “ต้องยอมรับว่าการวิ่งในพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้อารมณ์ความรู้สึกสำนึกรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่ เป็นที่ราบสลับกับเนินขึ้นลงมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ถือว่า เป็นแหล่งพันธุ์ไม้ และ เป็นปอดของชาวภูเก็ตแห่งหนึ่ง”

ทางด้าน นายอนุภาพ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้เองโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา นั้น เป็นการฝึกศึกษาที่ดียิ่ง และถือว่าเป็นการเรียนที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของการศึกษา และการวิ่งเป็นการออกกำลังกายได้สุขภาพที่ดีและยังได้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆรูปแบบใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่าการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบเงินสนับสนุนและถ้วยรางวัลให้กับนักศึกษาดังนี้นางสาวัน ตัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พลเรือโทอมรโชติ สุจิรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด นายอำเภอถลาง นายกองค์การบริหารส่งวนตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเทศบาลเมืองป่าตอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์นิคมปลายพระยาจำกัด จังหวัดกระบี่

Subscribe