นายกรัฐมนตรีพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจ ภาคเอกชน 16 องค์กร

นายกรัฐมนตรีพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจ ภาคเอกชน 16 องค์กร

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดชประธานคณะกรรมการนโยบายนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรมนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศลนายจักรพงษ์ แสงมณีนายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ และนายศึกษิษฎ์ ศรีจอมขวัญคณะทำงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวร่วมกันพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจ ภาคเอกชน 16 องค์กรโดยมีตัวแทน บรรยายสรุป ผ่าน โปรเจคเตอร์ 10 หน่วยงาน ที่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า เพื่อพูดคุยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมตอนหนึ่งว่า แม้ว่าพรรคเพื่อไทย ไม่ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ตามแต่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 นี้ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก การ เดินทางมาในครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการสั่งการแต่เป็นการมาร่วมรับฟัง ข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว ของตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ ตั้งแต่ภาคเช้าวันนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตโดยรับทราบข้อมูลทางด้านการบินในพื้นที่ และศักยภาพ ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เช่นเดียวกันนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและในภาพรวม ต้องการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติ ครอบคลุมไปถึง การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม โครงข่าย เชื่อมโยงเช่นอุโมงค์กระทู้ป่าตอง ที่ยังมีความล่าช้า รวมไปถึงความจำเป็นที่จะต้อง สร้าง ระบบ การประปา ที่ มีความ เหมาะสม โดยการต่อท่อ น้ำมาจาก จังหวัดพังงา

Subscribe