นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสี่แยกท่าเรือ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสี่แยกท่าเรือ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ซึ่งถือเป็นเส้นทางลัดเข้า-ออกตัวเมืองภูเก็ต

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางลอด บริเวณสี่แยกท่าเรือ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อำเภอถลาง เส้นทางหลักในการเข้า-ออก ตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งโครงการได้ดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า 2 ข้างทาง เพื่อเตรียมรองรับการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้โครงการดำเนินการก่อสร้าง ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด รวมทั้งให้การศึกษาเส้นทางเบี่ยงเพื่อรองรับการเดินทางระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังโครงการแล้วเสร็จ เช่น การเกิดภาวะน้ำท่วมขังในอุโมงค์ทางลอด ช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น และ โครงการจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

นวพรรณ พรายพรรณ
สวท.ภูเก็ต รายงาน

Subscribe