นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชื่อมั่นภูเก็ตเอาอยู่

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชื่อมั่นกระบวนการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถสกัดเชื้อจากภายนอกได้ 100% ควบคู่การฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวที่เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระบวนการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งหมดต้องได้รับการ swab 100% เมื่อถึงสนามบินภูเก็ต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยสามารถรู้ผลผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น อย่างเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา จำนวน 4,487 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.2 เท่า ในเดือนธันวาคม จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาประมาณ 80,000 คน โดยเฉลี่ยจะมีนักท่องเข้ามาวันละประมาณ 4,000 คน เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีนักเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้เกิดการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต โดยพอสรุปได้ว่า เดือนธันวาคมจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน และมียอดจองห้องพักในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 60 % และปีหน้ามีการจองห้องพักแล้ว แต่ยังมีการชะลอตัว เนื่องจากในหลายประเทศต้นทางเริ่มมีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มขึ้นระยะนี้ แต่คาดว่าหลังคริสต์มาสจะเห็นความชัดเจนขึ้นจากประเทศในแถบยุโรป

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยังคงตัวคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 1 ล้านคน บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า โอมิครอน ไม่ได้มีอะไรรุนแรง แต่ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนเข็ม 3 และ เข็ม 4 ตามที่ราชการกำหนดไว้ เพราะวัคซีนเป็นตัวที่สำคัญจะทำให้มีภูมิคุ้มกันสำหรับประชาชน และขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และเชื่อมั่นในทีมภูเก็ตที่จะสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน