นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น หลัง ศบค.ยกเลิกระบบ Test and Go

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชื่อหลัง ศบค.ยกเลิกระบบ Test and Go คาดเดือนตุลาคมนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางสูงถึง 9 พันคนต่อวัน

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบยกเลิกมาตรการการคัดกรอง โควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทั้งคนไทยและต่างชาติ ทั้งทางบก (ด่านท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือทุกท่า) และทางอากาศ (สนามบินภูเก็ตภายในประเทศ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศบค. ได้ยกเลิกระบบ Test and Go สำหรับนักท่องเที่ยวและคนไทย ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตง่ายมากขึ้น

ทั้งนี้ จากสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ที่มีการเปิดประเทศตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พบว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าตัว ต่อการเดินทางโดยตรงเข้ามาในประเทศต่อวันจากเฉลี่ยอยู่ที่ 500 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 2,500 คน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศมายังจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 2,800 คนต่อวัน และเชื่อว่าหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป ตัวเลขนักท่องเที่ยวน่าจะกระโดดขึ้นอย่างน้อยเป็นเท่าตัว และประเมินว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้บั่นทอนการเดินทางน่าจะเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยตรงจากต่างประเทศสูง 9,000 คน ภายในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน.